แจ้งการชำระเงิน

เมื่อ "ชำระค่าเรียน" และ "กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน" เรียบร้อยแล้ว
 
สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

1. แจ้งผ่าน LINE  @thebts หรือ facebook.com/thebts

2. ส่งทางอีเมล์   school.thebts@gmail.com

3. แฟกซ์ 02-250-7553 โทร.090-197-7297 
   
แฟกซ์ 02-250-7533 โทร.090-197-7298

4. กรอกแบบฟอร์ม "แจ้งการชำระเงิน" เพื่อสมัครเรียนด้านล่างนี้

แจ้งการชำระเงิน

กรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนเพื่อการสมัครเรียน
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 090-197-7297 หรือ 090-197-7298
Visitors: 253,838