แจ้งการชำระเงิน

เมื่อ "ชำระค่าเรียน" 
 
สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

1. แจ้งผ่าน LINE  @thebts 

2. ส่งทางอีเมล์   school.thebts@gmail.com

3. โทร. 084 - 635 - 9441

4. จากนั้นส่งสลิป แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ โรงเรียน ระดับชั้น ชื่อเฟส และชื่อคอร์สที่สมัคร

แจ้งการชำระเงิน

กรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนเพื่อการสมัครเรียน
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 090-197-7297 หรือ 090-197-7298
Visitors: 283,717