แนะแนว

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  (ขอบคุณข้อมูลจาก www.p-dome.com)

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รับสมัครสอบ วิชาเฉพาะ เพื่อใช้เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก สำหรับการสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 และ รอบที่ 5 ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

           - รับสมัคร: วันที่ 15-31 มกราคม 2561

           - ชำระเงินค่าสมัคร: วันที่ 15 มกราคม 2561 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าสมัคร

           - หลักสูตรภาษาไทย รายวิชาละ 300 บาท

           - หลักสูตรภาษาต่างประเทศ รายวิชาละ 500 บาท

           - วิชาเฉพาะปฏิบัติ  รายวิชาละ 500 บาท

รายวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขา และกำหนดการจัดสอบ


พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดู เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดู เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

 

Visitors: 266,343