การันตีคุณภาพ 
ผลการสอบเข้าโรงเรียนรัฐชั้นนำ 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีละประมาณ 200 คน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีละประมาณ 100 คน
โรงเรียนรัฐอื่นๆ ปีละประมาณ 50 คน

 

 

 

 

 

 

   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีละประมาณ 200 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีละประมาณ 350 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละประมาณ 80 คน
 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีละประมาณ 20 คน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปีละประมาณ 50 คน
มหาวิยาลัยอื่นๆ ปีละประมาณ 50 คน 


Visitors: 299,300