ReadyPlanet.com
dot dot


 PAT1

 

คอร์ส PAT 1 และ Intensive PAT 1

คอร์ส PAT 1 – คอร์สพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับสอบ PAT1 ในคอร์สนี้จะเป็นการทบทวนเนื้อหาเพื่อการเตรียมความพร้อมที่ดีในการสอบ ด้วยอาจารย์คุณภาพ รวมทั้งแนะนำมุมมองในการทำข้อสอบพร้อมแนวข้อสอบและเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ยากอีกต่อไป และที่สำคัญทำให้น้องๆ สามารถทำคะแนนได้สูงตามเป้าหมายที่ต้องการ

คอร์ส Intensive PAT 1 – คอร์สนี้จะเป็นคอร์สตะลุยข้อสอบ PAT 1 ย้อนหลัง และฝึกทำโจทย์ PAT 1 จนชำนาญ พร้อมทั้งมีการเก็งแนวข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์

 

 

 

 

 

 
คอร์สแนะนำ

สอบตรงนิติศาสตร์ article
สอบตรงรัฐศาสตร์
GAT
O-NETCopyright © 2011 All Rights Reserved.