ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคอร์์สเรียน ประถม - ม.ต้น (theBTS SMART)


 ตารางวิทยาศาสตร์

 คอร์สสรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

เนื้อหาสรุปแบบเข้มข้นเข้าใจง่ายเนื้อหาครบ ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และดาราศาสตร์ ม.ต้น ทั้งหมด เข้มข้น เต็มเนื้อหา แม่นยำทฤษฎี พร้อมโจทย์ฝึกทักษะที่น้อง ๆ ใช้เตรียมสอบ มีเทคนิคทำโจทย์ให้ไวพร้อม ทั้งวิธีการสอนจำบทเรียนแบบง่าย ๆ

 

คอร์สชีวะ - เคมี แบบเข้มข้น สำหรับสอบเข้าเตรียมอุดมฯ

 

การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ใช้วิชา เคมี และชีววิทยา รวมกันในข้อสอบมากถึง 60%  ในชุดข้อสอบวิทยาศาสตร์ 120 คะแนน ในคอร์สสรุปเนื้อหา ชีววิทยา และ เคมี อย่างเข้มข้น ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย จากตัวอย่างข้อสอบเข้าเตรียมอุดม ฯ หลาย ๆ ปีที่ผ่านมา และข้อสอบที่เก็งจากทีมคณาจารย์ ที่ทำให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จมากมาย

 คอร์สกวดเข้มวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

รหัสวิชา

คอร์ส

วันที่

เวลา

ค่าเรียน

 

BTS5702

สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

12 - 26 มี.ค. 55

เรียนทุกวัน

13.00 - 15.00 น.

4,500 บาท

BTS5703

ชีวะ - เคมี แบบเข้มข้น

สำหรับสอบเข้าเตรียมอุดมฯ

27 มี.ค. - 10 เม.ย. 55

เรียนทุกวัน

13.00 - 15.00 น.

4,500 บาท
 

 

คอร์สตะลุยโจทย์วิทย์ 700 ข้อ สำหรับสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมฯ

เป็นคอร์สที่รวบรวมโจทย์วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดม ฯ ไว้กว่า 700 ข้อ โจทย์หลากหลายรูปแบบ น้อง ๆ จะไดฝึกวิทยายุทธ์ครบทั้ง ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  ธรณีวิทยา  และดาราศาสตร์ สอนโดยทีมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์

 

คอร์สตะลุยโจทย์ 700 ข้อ สำหรับสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

รหัสวิชา

คอร์ส

วันที่

เวลา

ค่าเรียน

 

BTS5704

ตะลุยโจทย์วิทย์ 700 ข้อ for TU

(รอบที่ 1)

27 มี.ค. - 10 เม.ย. 55

เรียนทุกวัน

08.00 - 10.00 น.

5,000 บาท

 

BTS5705

 

ตะลุยโจทย์วิทย์ 700 ข้อ for TU

(รอบที่ 2)

 17 เม.ย. - 1 พ.ค. 55

เรียนทุกวัน

08.00 - 10.00 น.

5,000 บาท

 

คอร์สโค้งสุดท้ายสำหรับสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมฯ

สรุปทุกสูตรและเทคนิคที่สำคัญที่ใช้ในการสอบเข้า พร้อมเก็งข้อสอบแบบแยกรายวิชาไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  ธรณีวิทยา  และดาราศาสตร์ เพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามจริง 

 

คอร์สโค้งสุดท้ายสำหรับสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

รหัสวิชา

คอร์ส

วันที่

เวลา

ค่าเรียน

 

BTS5708

โค้งสุดท้ายชีวะเข้าเตรียมฯ (รอบที่ 1)

2 พ.ค. 55

08.00 - 12.00 น.

800 บาท

 BTS5709 โค้งสุดท้ายชีวะเข้าเตรียมฯ (รอบที่ 2) 4 พ.ค. 55 13.00 - 17.00 น. 800 บาท
BTS5710 โค้งสุดท้ายเคมีเข้าเตรียมฯ (รอบที่ 1) 2 พ.ค. 55 13.00 - 17.00 น. 800 บาท

 

BTS5711

โค้งสุดท้ายเคมีเข้าเตรียมฯ (รอบที่ 2)

4 พ.ค. 55

 08.00 - 12.00 น.

800 บาท

BTS5712 โค้งสุดท้ายฟิสิกส์เข้าเตรียมฯ 3 พ.ค. 55 08.00 - 12.00 น. 800 บาท
BTS5713 โค้งสุดท้ายธรณี ดาราศาสตร์เข้าเตรียมฯ 3 พ.ค. 55 13.00 - 17.00 น. 800 บาท

 

 
คอร์สระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คอร์สกวดเข้มสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา article
Concept Maths อ.บัณฑิตย์ ฝอยทอง
Concept Maths อ.บัณฑิตย์ ฝอยทอง (มี.ค. - พ.ค. 55)
Concept Maths อ.บัณฑิตย์ ฝอยทอง (พ.ค. - ก.ย. 55)
คณิตศาสตร์ขั้นเทพ by อ.ไมตรี
คณิตศาสตร์ขั้นเทพ by อ.ไมตรี (มี.ค. - พ.ค. 55)
คณิตศาสตร์ขั้นเทพ by อ.ไมตรี (พ.ค. - มิ.ย. 55)
คอร์ส TrueMaths by ครูพี่แม๊ก article
คอร์ส TrueMaths by ครูพี่แม๊ก หน้า 2
คอร์ส TrueMaths by ครูพี่แม๊ก หน้า 3
Concept Science by theBTS กวดเข้มวิทยาศาสตร์ article
สังคมศึกษาสอบเข้าเตรียมฯ
คอร์สโค้งสุดท้ายสังคมและคอร์สสรุปข่าวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
คอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.