ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคอร์์สเรียน ประถม - ม.ต้น (theBTS SMART)


 คอร์ส TrueMaths by ครูพี่แม๊ก article

  

คอร์สเรียน
The BTS - Course


    
เรียนเป็น Step ใน สไตล์ พี่ แม๊ก   

อาจารย์ชยธร ลีฬหรัตนรักษ์  (ครูแม็ก)  "ขวัญใจวัยรุ่น"

การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 67
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รุ่น 49

 ผลงาน

 • สอบ การทดสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติ (O-NET) ได้ 100 คะแนนเต็ม
 • สอบ วิชาคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ 100 คะแนน
 • สอบ วิชาคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ 100 คะแนน
 • สอบ เข้าค่าย สอวน. คณิตศาสตร์ได้ที่ 1 ตั้งแต่อยู่ ม.3
 • สอบ แข่งคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎได้ที่ 1 ประเทศไทย 2 ปี ซ้อน
 • สอบ แข่งคณิตศาสตร์ของบัณฑิตแนะแนวได้ 100 คะแนนเต็ม 2 ปีซ้อน
 • ได้ที่ 1 ประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์ของบริษัทเสริมปัญญา 2 ปีซ้อน
 • อดีตนักเรียนโอลิมปิกรอบสุดท้ายของ สสวท.
 • ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติที่ฮ่องกง (Po leung kok)
 • ได้รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท.ระดับประถมศึกษา                  ประวัติเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

น้องๆที่ต้องการสอบเข้า
Step 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
Step 2
สรุปเนื้อหาที่ต้องรู้เพิ่มจากหลักสูตร ม.ต้น เพื่อการสอบเข้า
Step 3
ตะลุยโจทย์มหิดล หรือ ตะลุยโจทย์เตรียมอุดม
Step 4
MWIT หรือ TU exam
Step 5
โจทย์แข่งขัน (โจทย์ยาก) ม.ต้น
 
น้องๆที่ต้องการสอบแข่งขัน
Step 1
IJSO คณิตรอบแรก เหมาะสำหรับน้อง ม.1 ม.2 หรือต่ำว่านั้น
Step 2
ตะลุย สอวน.รอบแรก ส่วนที่ 1
ตะลุย สอวน.รอบแรก ส่วนที่ 2
Step 3
คณิตศาสตร์ สพฐ (รอบ1,2,3,4)
  

    

คณิตศาสตร์ คอร์ส ม.3 เทอม 1         

           สอนเนื้อหาและทฤษฎีพื้นฐานทั้งหมดพร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทุกบท ของ ม 3 เทอม1 หัวข้อที่อาจารย์สอน มีดังนี้                                                

            1. จำนวนจริง (กรณฑ์ที่สอง)            2. พื้นที่ผิวและปริมาตร          3. กราฟเส้นตรง                                       

4. การแยกตัวประกอบของพหุนาม      5. ระบบสมการเชิงเส้น          6. สามเหลี่ยมคล้าย

7. พาราโบลา 

คณิตศาสตร์ คอร์ส ม.3 เทอม 2     

สอนเนื้อหาและทฤษฎีพื้นฐานทั้งหมดพร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทุกบท ของ ม.3 เทอม 2 หัวข้อที่อาจารย์สอน มีดังนี้

1. อสมการ                                    2. ระบบสมการ                     3. สถิติ                                                 

 4. วงกลม                                     5. ความน่าจะเป็น                 6. เศษส่วนพหุนาม           

7. ตรีโกณมิติ

สรุปเนื้อหาที่ต้องรู้เพิ่มจากหลักสูตรและใช้ในการสอบเข้า       

          คอร์สนี้นักเรียนจะได้รับการสอนในเนื้อหาคณิตศาสตร์ส่วนที่ไม่มีในหลักสูตรแกนกลาง ม.ต้น แต่ต้องใช้ในการสอบเข้า เพื่อให้การทำข้อสอบเข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ หรือข้อสอบแข่งขัน ของนักเรียนมีความคล่องตัวมากขึ้น เสมือนเรามีอุปกรณ์การทำสอบเพิ่มขึ้น เนื้อหาที่สอน  ได้แก่ เนื้อหา ม.ปลายบางส่วนที่บางครั้งออกสอบ ทฤษฎีทางเรขาคณิตเพิ่มเติม เช่น Ceva , Menelaus , ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นที่นำมาใช้กับการทำโจทย์ ม.ต้น , หลักการนับและความน่าจะเป็นในเชิงลึก , สูตรลัดต่างๆ สอนตั้งแต่บทพิสูจน์ พร้อมตัวอย่างโจทย์ในหัวข้อนั้นๆ ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ นักเรียนสามารถนำไปช่วยทำโจทย์ได้เป็นอย่างดี

สรุปเนื้อหามหิดล      

          คอร์สนี้เป็นคอร์สที่สอนเนื้อหา ม.ต้น ให้แก่น้องๆในนื้อหาแบบมหิดลซึ่งต้องลึกกว่าเนื้อหา ม.ต้นทั่วไป น้องๆที่จะสอบเข้ามหิดลรอบแรกทุกคนต้องมีความเข้าใจในเนื้อหา ม.ต้น อย่างลึกซึ้ง เนื้อหาที่จะเรียนในคอร์สนี้จะเติมเต็มส่วนที่น้องๆขาดหายไปอย่างพอดี ทั้งในเรื่อง พีชคณิต , ทฤษฎีจำนวน ,การนับ ,เรขาคณิต และอื่นๆ ทุกเรื่องเรียนด้วยตัวอย่างจากง่ายไปยาก สอนวิธีการทำแบบฝึกหัดทีละขั้น StepbyStep พร้อมแจกตัวอย่างข้อสอบมหิดลฯ ล่าสุดในเนื้อหาบทนั้นๆ

TrueMaths  MWIT  ตะลุยโจทย์มหิดล     

          คอร์สนี้จะตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  หลากหลายกว่า 200 รูปแบบของแนวโจทย์ เหมาะสำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น อย่างดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการทำโจทย์จริงโดยเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยจากโจทย์ปัญหา โจทย์ที่ใช้สอนปรับตามแนวข้อสอบปีล่าสุดทุกครั้งและสอนโจทย์ใหม่ๆที่คัดเลือกมาอย่างดี เพื่อเป็นโจทย์ในระดับที่จะพานักเรียนไปสู่ความสำเร็จในการสอบเข้า ม.4 ต่อไป

TrueMaths  MWIT  Exam  

          คอร์สประเมินผลน้องๆตามแนวการสอบเข้ามหิดลฯ ปีล่าสุด เป็นการจำลองการสอบจริงทุกวัน วันละ ฉบับ พร้อมอธิบายและประกาศคะแนนหน้าห้องเรียนวันต่อวัน พร้อมทั้งเก็งข้อสอบมหิดลปีนี้ และสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากที่สุดในช่วงโค้งสุดท้าย

ตะลุยโจทย์คณิตเข้าเตรียมอุดม     

           ตะลุยโจทย์สอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมฯ โดยติวเตอร์ผู้พิชิตคะแนนเต็ม 100 มาแล้ว ปรับปรุงตลอดทุกรอบที่สอนตามแนวข้อสอบจริงล่าสุด  เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่่ยังขาดประสบการณ์ในการทำโจทย์ที่หลากหลายและลึกขึ้น  พร้อมโจทย์ใหม่ ๆ ที่คัดมา

TrueMaths  เตรียมอุดม Exam     

คอร์สเดียวที่น้อง ๆ จะได้ลองสนามทำข้อสอบแบบเสมือนจริงโดยเก็งโจทย์ทุกแนวควรรู้ก่อนสอบ พร้อมจำลองการสอบวันต่อวัน เสมือนได้ทำข้อสอบทุกครั้งเรียน พร้อมอธิบายวิธีทำและเทคนิคการคิด

โจทย์แข่งขัน (โจทย์ยาก) ม.ต้น      

         คอร์สทำโจทย์แข่งขัน(โจทย์ยาก) ม.ต้น สอนหลักวิธีทำโจทย์แข่งขัน ให้เด็กได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ด้วยตัวเอง โดยมีผู้สอนแนะนำ เพื่อตกผลึกทางความรู้ไว้ใช้แก้โจทย์ปัญหาที่ยากขึ้น หรือต้องใช้การคิดเพื่อทำในโจทย์ที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน อาจจะเห็นครั้งแรกในห้องสอบ เป็นคอร์สที่มีขึ้นเพื่อเตรียมตัวรับมือกับข้อสอบเข้า ม.4 และ ข้อสอบรายการแข่งขันต่างๆที่ยากขึ้นไปทุกที เหมาะสำหรับนักเรียนที่ค่อนข้างมีปัญหาในการแก้โจทย์แข่งขันที่ค่อนข้างยาก  ไม่ค่อยได้ทำโจทย์ที่ยาก หรือ ต้องการประสบการณ์การเจอโจทย์ที่ยากกว่าโจทย์สอบเข้าปกติทั่วๆไป

 เตรียมสอบ สอวน. รอบแรก ส่วนที่ 1 และ 2     

         คอร์สเรียนเนื้อหาและทฤษฎีที่สำคัญๆ+โจทย์ ที่ต้องใช้ในการสอบ สอวน รอบแรก เน้นโจทย์ทั้งข้อสอบเก่าและเก็งแนวโจทย์ที่จะเป็นข้อสอบในอนาคต โดยจะให้นักเรียนเริ่มเรียนจากพิสูจน์ทฤษฎีบทที่ต้องใช้ และเริ่มทำโจทย์เป็นขั้นเป็นตอน จากโจทย์พื้นฐานไปสู่โจทย์ยาก ซึ่งเด็กนักเรียนต้องผ่านเนื้อหา ม.ต้นทั้งหมด รวมทั้ง ม.4 เทอม 1 มาก่อน เหมาะสำหรับ นักเรียน  ม.ต้น ที่จบในส่วนของเนื้อหามาแล้ว และต้องการเตรียมสอบสอวน รอบแรก และพร้อมจะเริ่มก้าวเดินในสายเด็กแข่งขัน

        เนื้อหาที่จะสอน มี 3 หัวข้อหลัก คือ พีชคณิต เรขาคณิต และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากในการสอนโจทย์จากพื้นฐานอย่างละเอียด โดยจะกระจายเนื้อหาเป็นส่วนที่ 1 และ 2  ซึ่งเป็นเอกเทศต่อกัน สามารถเลือกเรียนเฉพาะคอร์สใดคอร์สหนึ่งได้

 

 

กวดวิชาระดับชั้นประถม - ม.ต้น คุณภาพ bt theBTS SMART

คอร์สเรียน ประถม - ม.ต้น คุณภาพจาก theBTS

 

Concept Maths อ.บัณฑิตย์ ฝอยทอง by theBTS คณิตศาสตร์ขั้นเทพ อ.ไมตรี ศรีทองแท้ by theBTS TrueMaths by พี่แม็ก theBTS

Concept Science ดร.วัฒนา พันธุ์พืช by theBTS สังคม-ข่าว เข้าเตรียม ครูเมฆ by theBTS ภาษาอังกฤษเข้าเตรียม ครูปาล์ม by theBTS

 

เรียนรู้อย่างมีสไตล์ สอบได้ทุกสนามแข่งขัน

 

 

สมัครเรียน Click!! ที่นี่ 

 

 

 
คอร์สระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คอร์สกวดเข้มสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา article
Concept Maths อ.บัณฑิตย์ ฝอยทอง
Concept Maths อ.บัณฑิตย์ ฝอยทอง (มี.ค. - พ.ค. 55)
Concept Maths อ.บัณฑิตย์ ฝอยทอง (พ.ค. - ก.ย. 55)
คณิตศาสตร์ขั้นเทพ by อ.ไมตรี
คณิตศาสตร์ขั้นเทพ by อ.ไมตรี (มี.ค. - พ.ค. 55)
คณิตศาสตร์ขั้นเทพ by อ.ไมตรี (พ.ค. - มิ.ย. 55)
คอร์ส TrueMaths by ครูพี่แม๊ก หน้า 2
คอร์ส TrueMaths by ครูพี่แม๊ก หน้า 3
Concept Science by theBTS กวดเข้มวิทยาศาสตร์ article
สังคมศึกษาสอบเข้าเตรียมฯ
คอร์สโค้งสุดท้ายสังคมและคอร์สสรุปข่าวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
ตารางวิทยาศาสตร์
คอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.