ReadyPlanet.com
dot dot


 ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

 

โรงเรียนกวดวิชาบัณฑิตย์ศึกษา (theBTS) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 พร้อมกับเปิดตัวสาขาที่ 3 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 

1. ติวเตอร์วิชาสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะต่าง ๆ อาทิเช่น เศรษฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

 

2. ติวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

 

3. ติวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 

4. ติวเตอร์สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาฯ, มศว.

 

5. เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตรและรับสมัครเรียน (Part Time / Full Time)

 

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

 

7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

8. แม่บ้านสาขาบางกะปิ

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานและ/หรือประวัติการศึกษา พร้อมจดหมายแนะนำตัวว่าต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด

 

1. สมัครโดยตรงที่โรงเรียนทั้ง 4 สาขา

 

2. ส่งอีเมล์ถึงผู้บริหารโรงเรียน : school.thebts@gmail.com

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-250-7551-2

 

ขณะนี้.....ทางสถาบันกำลังต้องการติวเตอร์ผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา ดังต่อไปนี้

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.