ReadyPlanet.com
dot dot


 


 แบบฟอร์มประวัตินักเรียน The BTS

แบบฟอร์มประวัตินักเรียน The BTS
The BTS Student Form
 

 
 
แบบฟอร์มประวัตินักเรียน
update: 30/09/52
 
         เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการรับเอกสารประกอบการเรียนในวันเปิดคอร์ส น้อง ๆ ที่สมัครเรียนทุกคอร์ส ทุกรอบกับทางโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัตินักเรียน จากทางเว็บไซต์ แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เอารูปสวย ๆ แบบไม่เป็นทางการก็ได้คะ ^_^) โดยน้อง ๆ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มประวัตินักเรียนดังกล่าว พร้อมบัตรเรียน หรือใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปจากทางธนาคาร มาติดต่อรับเอกสารจากทางโรงเรียนได้เลยคะ
        "กรอกแบบฟอร์มมาล่วงหน้า ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิว รับเอกสารประกอบการเรียนได้รวดเร็ว พร้อมรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากทางโรงเรียน"
           
          ถ้าหากน้อง ๆ หรือผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ โรงรียน หรือ โทร 02-632-9884-5
 Copyright © 2011 All Rights Reserved.