ReadyPlanet.com
dot dot


 คู่มือเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ article

แนะนำหนังสือ

Book

 

คู่มือเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์

หนังสือสำหรับอ่านเตรียมตัวสอบตรงเข้านิติศาสตร์ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายพิเศษ

จำหน่ายที่
   
  • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
  • SE-ED
  • แพร่พิทยา
  • ดวงกมล
  • ดอกหญ้า ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สั่งซื้อผ่านทาง Call center 0-2255-4433


 

คู่มือเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ปี 2551 แบบฝึดหัดเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ 
   

คู่มือเตรียมสอบ GAT เชื่อมโยง

ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ (English for Law Entrance)

 

เตรียมพบกับหนังสือคู่มือเตรียมสอบ Smart-I (Smart-I Tips& Tricks) เร็วๆ นี้ที่ศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไป

     

 

 
Recommended Book

คู่มือเตรียมสอบ GAT
สอบตรง มศว
สอบเข้า ร.ร. เตรียมฯCopyright © 2011 All Rights Reserved.