ReadyPlanet.com
dot dot


 คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 5

 

PAT 5 และ Intensive PAT 5


คอร์ส PAT 5 – สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นครู สอนโดยทีมงาน the BTS และครูมืออาชีพที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพและเนื้อหาของข้อสอบส่วนความถนัดทางวิชาชีพครู ซึ่งมีความหลากหลายของข้อสอบเป็นอย่างมาก เพื่อให้น้องๆ พร้อมรับมือกับข้อสอบและสามารถทำคะแนนได้สูงตามเป้าหมาย ในการเข้าศึกษายังคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ได้ทั่วประเทศ

คอร์ส Intensive PAT 5 – คอร์สนี้จะเป็นคอร์สตะลุยข้อสอบ PAT 5 และฝึกทำโจทย์ ชำนาญ พร้อมทั้งมีการเก็งแนวข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์

 

 
คอร์สเตรียมสอบ Admission

คอร์สเตรียมสอบ Admission - GAT
คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 1
คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 2
คอร์ส เตรียมสอบ Admission - PAT 7.1
คอร์ส เตรียมสอบ Admission - PAT 7.4
คอร์สเตรียมสอบ Admission - O-NET
ความถนัดทางการแพทย์
PAT 7.3
PAT 2Copyright © 2011 All Rights Reserved.