ReadyPlanet.com
dot dot


 คอร์สเตรียมสอบ Admission - GAT 

คอร์ส GAT และ Intensive GAT

GAT เป็นวิชาที่ใช้ในการสอบ Admissions และสอบตรง โดยมีสัดส่วนตั้งแต่ 10-50 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมด จึงเป็นวิชาที่มีความสำคัญมาก เนื้อหาในข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความคิดเชื่อมโยง และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ลักษณะของข้อสอบนั้นไม่ยากโดยขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ฝึกทำโจทย์บ่อยๆ จนชำนาญ ในคอร์สนี้ ทางสถาบัน the BTS ได้นำอาจารย์คุณภาพมาสอนเทคนิคและทริคส์ในการทำข้อสอบ รวมถึงเก็งแนวข้อสอบรอบล่าสุดเพื่อให้น้องๆ สามารถทำคะแนน GAT ทั้งในส่วน GAT เชื่อมโยงและ GAT อังกฤษ ได้มากกว่า 200 คะแนน

คอร์ส GAT – คอร์สเนื้อหา GAT เชื่อมโยง และ ภาษาอังกฤษ โดยในคอร์สนี้ จะสอนเน้นพื้นฐานเนื้อหาวิชา GAT และ ฝึกทำข้อสอบเก่า โดยน้องๆ จะได้เรียนเนื้อหาครบทุกวิชาที่ใช้สอบ ทั้งความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อัดแน่นทั้งเนื้อหาและโจทย์กว่า 30 ชั่วโมง ตรงตามแนวข้อสอบครั้งล่าสุดที่ผ่านมา

คอร์ส Intensive GAT - คอร์สตะลุยโจทย์ GAT เชื่อมโยง และ ภาษาอังกฤษ โดยในคอร์สนี้ ฝึกให้น้องได้ทำโจทย์ข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัด กว่า 500 ข้อ และมีการสรุปและทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบ คอร์สนี้จะน้องๆ จะได้ตะลุยโจทย์ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยแนวข้อสอบจริง ซึ่งในคอร์สนี้น้องๆ จะได้ฝึกทำโจทย์จนมั่นใจได้ว่า การสอบ GAT จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อัดแน่นทั้งเนื้อหาและโจทย์กว่า 20 ชั่วโมง
 

 


 

 

 

 

 
คอร์สเตรียมสอบ Admission

คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 1
คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 2
คอร์สเตรียมสอบ Admission - PAT 5
คอร์ส เตรียมสอบ Admission - PAT 7.1
คอร์ส เตรียมสอบ Admission - PAT 7.4
คอร์สเตรียมสอบ Admission - O-NET
ความถนัดทางการแพทย์
PAT 7.3
PAT 2Copyright © 2011 All Rights Reserved.