ReadyPlanet.com
dot dot


 คอร์สสอบตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

 

คอร์สปูพื้นฐานสู่คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Real Soc-Work ‘TU)

คอร์สนี้น้องจะได้เรียนรู้เกี่ยววิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อเตรียมตัวก่อนการสอบตรงเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะเน้นตั้งแต่ ความถนัดเชิงวิชาการความถนัดทั่วไปเชิงสังคมศาสตร์ และความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สำหรับคอร์สนี้จะมีความพิเศษตรงที่เราจะพาน้องๆ ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน และที่ขาดไม่ได้เราได้จัดเตรียมข้อมูลของหน่วยงาน และองค์กรที่จะรับน้องๆ เข้าทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ไว้อย่างครบถ้วน

คอร์สตะลุยโจทย์สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Intensive Soc-Work ‘TU)

คอร์สนี้จะเป็นการต่อยอดจากคอร์ส (Real Soc-Work ‘TU) โดยน้องๆ ได้รับการปูพื้นฐานมาแล้วครบถ้วนมา แต่ก็ควรจะต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำ ดังนั้น ในคอร์สนี้เราจะพาน้องๆตะลุยโจทย์แนวข้อสอบจริงอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเข้าใจและความคุ้นชินไว้ไปพิชิตข้อสอบในสนามสอบจริง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิชา คือ ความถนัดเชิงวิชาการ ความถนัดทั่วไปเชิงสังคมศาสตร์ และความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และที่พิเศษที่สุดน้องๆ จะได้รับการแนะแนวการตอบข้อสอบอัตนัยจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดที่นี่ที่เดียว  “โอกาสดีๆก่อนใคร ในยุคประชาคมอาเซี่ยน”

 

  

 

 

 
คอร์สสอบตรง

คอร์สสอบตรงนิติศาสตร์
คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์
คอร์สสอบตรงเศรษฐศาสตร์
คอร์สสอบตรงศิลปศาสตร์ (SEAs)
คอร์สสอบตรง จุฬาฯ
คอร์สสอบตรง มศว
คอร์สสอบตรง Clearing HouseCopyright © 2011 All Rights Reserved.