ReadyPlanet.com
dot dot


 คอร์สสอบตรงนิติศาสตร์

 

 

- ผู้สอนของเราสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ทุกคน จึงการันตีได้ว่าการสอนของเราตรงกับแนวข้อสอบมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้นักเรียนของเราสอบติดมากที่สุด

- ผู้สอนของเรามีประสบการณ์ในการทำงานในวิชาชีพกฎหมายทั้งภาคราชการ และภาคธุรกิจ ทำให้น้องๆ ได้รับทั้งความรู้และ ประสบการณ์ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปของผู้สอน

- โดยผู้สอนมีความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาที่สอนโดยเฉพาะ  ทั้งในส่วนกฎหมายแพ่ง  อาญา  มหาชน เพราะผู้สอนของเราสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และทำงานมาตรงสายกับวิชาที่สอน

- ผู้สอนของเราได้รับมีวิธีการถ่ายทอดที่เป็นระบบ เข้าใจได้ง่าย มีความสนุกสนานพร้อมสอดแทรกสาระครบถ้วน ทำให้น้องๆมีความสุขในการเรียน ไม่เบื่อ และที่สำคัญ มีระบบทบทวน ฟรี!!

- เรามีระบบการดูแลน้องๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน การติวสอบสัมภาษณ์ การแนะแนวการเรียนในมหาวิทยาลัยตลอดจนการเรียนต่อหรือทำงานในสายวิชาชีพนักกฎหมาย

ปี 2556 สอบติดกว่า 200 คน คลิ๊ก

 

คอร์ส DTL - Law (กวดเข้มสอบตรงนิติศาสตร์)
      คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนครบทุกวิชาที่ใช้สอบไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย ภาษาอังกฤษ และความถนัดเชิงวิชาการ โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานทางกฎหมายนั้น น้องๆ จะได้รับการเน้นเป็นพิเศษ  ทั้งส่วนของความรู้ทั่วไป วิธีการคิด และการใช้และการตีความกฎหมาย เพื่อให้น้องๆ สามารถเก็บคะแนนสอบในส่วนของวิชากฎหมายซึ่งคิดเป็น 40% ได้มากที่สุด
 

คอร์ส Intensive - Law (ตะลุยโจทย์สอบตรงนิติศาสตร์)
      ในคอร์สนี้จะเป็นการต่อยอดจากคอร์ส  DTL - Law โดยน้องๆ ที่ได้รับการปูพื้นฐานทางกฎหมายมาแล้ว ควรจะต้องหมั่นฝึกฝน และทำโจทย์ตามแนวข้อสอบจริงอยู่เป็นประจำ ซึ่งในคอร์สนี้น้องๆ จะได้มีโอกาสฝึกทำข้อสอบถึง 1,000 ข้อ และทำให้น้องๆ มีโอกาสสอบติดมากยิ่งขึ้น
 

คอร์ส English - Law (ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบตรงนิติศาสตร์)
      คอร์สนี้จะเป็นการสรุปหลัก และเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษในการสอบตรง และน้องๆ จะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ (Vocabulary)  ทางกฎหมายที่อาจนำมาออกในการสอบตรงรวมทั้ง GAT อังกฤษอีกด้วย

คอร์ส GAT & Writing - Law (วิชาความถนัดเชิงวิชาการ เรียงความ ย่อความ สำหรับการสอบตรง)
      ในคอร์สนี้น้องๆ จะได้ตะลุยโจทย์ความถนัดเชิงวิชาการ (GAT เชื่อมโยง) และฝึกฝนการเขียนเรียงความและย่อความ ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการสอบรวมกันถึง 35% เลยทีเดียว

คอร์ส (Extreme – Law for TU)
      คอร์สที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมตัวพร้อมกับการสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่เน้นการเก็งข้อสอบกฎหมายจากสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสูตรและเทคนิคในการจำ และการจัดลำดับความคิดในแต่ละเรื่อง พร้อมทำแบบฝึกหัดกฎหมายตามแนวข้อสอบจริงและแนวคำถามแข่งขันตอบปัญหากฎหมายที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกฝนจนเกิดความมั่นใจ และสามารถทำข้อสอบได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 คอร์ส (Law Exam in 10 Days)

      คอร์สนี้ฝึกให้น้องๆ ทำข้อสอบเสมือนการสอบจริงในส่วนวิชากฏหมาย เมื่อสอบเสร็จจะมีการประเมินผลการสอบและเฉลยข้อสอบทันที โดยมีการจัดสอบตามแนวข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี

 


 

 

 

 

 

  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 09-0197-7297 ถึง 7301

 

 

 

 

 

 

 
คอร์สสอบตรง

คอร์สสอบตรงรัฐศาสตร์
คอร์สสอบตรงเศรษฐศาสตร์
คอร์สสอบตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คอร์สสอบตรงศิลปศาสตร์ (SEAs)
คอร์สสอบตรง จุฬาฯ
คอร์สสอบตรง มศว
คอร์สสอบตรง Clearing HouseCopyright © 2011 All Rights Reserved.